DOTAZNÍK TEAM COMPASS

Odpovězte prosím na následující otázky, na škále 1 - 10.
1 znamená rozhodně NE, 10 znamená rozhodně ANO.
Buďte prosím zdravě kritičtí a využívejte k hodnocení celou škálu.1. Konflikty v našem týmu řešíme efektivně.

12345678910

2. Máme jasně definované týmové cíle.

12345678910

3. Spolupráce našeho týmu se zlepšuje.

12345678910

4. Plnění týmových cílů je pro nás prioritou.

12345678910

5. Náš tým dokáže reagovat na měnící se prostředí.

12345678910

6. Chyby diskutujeme v našem týmu otevřeně.

12345678910

7. Vím, čeho chceme jako tým dosáhnout.

12345678910

8. V našem týmu mohu být upřímná/upřímný.

12345678910

9. V našem týmu platí: „Jeden za všechny, všichni za jednoho.“

12345678910

10. Od týmových kolegů se mám co učit.

12345678910

11. Na týmové porady se těším.

12345678910

12. V našem týmu dosahujeme cílů, které jsme si stanovili.

12345678910

13. Věřím vizi našeho týmu.

12345678910

14. Mám možnost uplatnit v týmu své schopnosti.

12345678910

15. Práce v našem týmu mě baví.

12345678910

16. Pravidelně vyhodnocujeme plnění našich týmových cílů.

12345678910

17. Každý v týmu má jasno v tom, co má dělat.

12345678910

18. Rozhodovací proces našeho týmu je efektivní.

12345678910

19. Náš tým se průběžně zlepšuje v tom, co dělá.

12345678910

20. V našem týmu dodržujeme dohody.

12345678910

21. Práce v našem týmu mě nabíjí.

12345678910

22. V rámci našeho týmu aktivně sledujeme nové trendy.

12345678910

23. V našem týmu je prostor pro rozdílné názory.

12345678910

24. Práce našeho týmu má smysl.

12345678910

25. Jaké jsou silné stránky vašeho týmu?


26. Jaké jsou slabiny vašeho týmu?


27. Kdybyste mohl/a změnit jednu věc ve fungování vašeho týmu, co by to bylo?