Koučink manažerů

Manažerský koučink pomáhá ukotvit, integrovat a aktivně využívat znalosti a dovednosti získané manažery      v rámci jiných forem manažerského rozvoje a vzdělávání.

V čem vám pomůže koučink

Velký význam má manažerský koučink zejména pro rozvoj emoční inteligence, sebeřízení a manažerských kompetencí. Je účinnou prevencí manažerského vyhoření. Koučink má vysoce pozitivní vliv také na zvýšení a udržení výkonnosti manažerů. Koučování vede ke zvýšení osobní efektivity,  napomáhá k vyšší kreativitě, kvalitnějšímu rozhodování a k větší efektivitě při jednání s druhými. K zvýšení výkonnosti dochází díky kvalitativnímu posunu, nikoli zvýšením úsilí. Cílem je dlouhodobě udržitelný výkon manažera.

Typické situace pro manažerský koučink

 • Chci maximálně využít potenciál svého týmu a být efektivní vedoucí.
 • Chci získat kontrolu nad pracovním stresem a zvýšit svoji energii.
 • Dělám klíčová rozhodnutí a každé procento, o které dokáži zlepšit kvalitu svého rozhodování, se počítá.
 • Jsem nově v manažerské roli a chci ji hrát skvěle.
 • Chci udržet svůj špičkový pracovní výkon.
 • Potřebuji získat nadhled nad komplexním projektem.
 • Záleží mi na kariéře i rodině a hledám rovnováhu.
 • Hledám cesty, jak ještě více zvýšit svoji kreativitu a efektivitu.

Koučování manažerů přináší

 • Maximální využití Vašeho potenciálu i potenciálu Vašeho týmu.
 • Podporu pozitivní atmosféry v týmu.
 • Dosažení špičkové úrovně manažerských kompetencí.
 • Zvýšení kreativity a inovace.
 • Zkvalitnění rozhodovacího procesu.
 • Propojení vize s realitou.
 • Sladění pracovního a osobního života a zvýšení spokojenosti Vašich zaměstnanců.
 • Schopnost rychlé reakce na změny.

Jak probíhá koučink

I když proces koučinku má své zákonitosti, vždy plně respektujeme individualitu každého klienta, a proto se koučovací sezení různých klientů mohou lišit. Pro úspěch v koučinku je nezbytná sehranost a vysoká míra spolupráce klienta a kouče. Oba se na něm podílejí stejnou měrou a jeden bez druhého požadovaných výsledků dosáhnout nemohou.

Při koučování používáme různé metody a modely, které vycházejí z následujících důležitých způsobilostí:

 • Aktivní naslouchání.
 • Konstruktivní zpětná vazba.
 • Správně formulované a načasované otázky.
 • Identifikace možností a řešení.
 • Příprava realistického akčního plánu
 • Identifikace bariér a možností, jak se s nimi vypořádat
 • Implantace plánu a měření  úspěšnosti.
 • Podpora, inspirace  a motivace

Plán koučinku

V procesu koučinku budeme spolu hodně diskutovat, vzájemně si naslouchat a rozebírat různé možnosti, vyhodnocovat perspektivní návrhy řešení, plánovat, vyhodnocovat, učit se, zkoušet a experimentovat a zaujímat nová stanoviska a perspektivy.

Každý plán koučinku začíná u definování klíčových cílů. S cíli se pak v koučinku pracuje následovně:

Fáze 1 – identifikování cílů koučinku a jejich upřesnění (jak zapadají do strategického rámce, mají-li měřitelné parametry, jsou-li dostatečně ambiciózní apod.)

Fáze 2 – upřesnění očekávání klienta, definování konkrétních výstupů a benefitů z těchto výstupů pro klienta i organizaci.

Fáze 3 – příprava konkrétního akčního plánu, který zahrnuje zhodnocení zdrojů a vygenerování dostatečného množství možných cest, které mohou vést k cíli.

Fáze 4 – volba optimálního řešení implementace konkrétních kroků akčního plánu

Fáze 5 – vyhodnocení a korekce, je-li to potřeba

 

Proces manažerského koučinku bude tedy obsahovat:

Úvodní schůzku při které dojde k vyjasnění cílů a nastavení očekávání v délce cca 30 až 60 minut

Cca 6 až 12 koučovacích schůzek (v době trvání cca 60 – 90 minut) v termínech dle dohody mezi koučem a koučovaným.

Neomezenou komunikaci mailem v průběhu pracovního týdne.

Jednoznačnou záruku etického chování, důvěrnost informací a vzájemnou dohodu o způsobu prezentace výstupů koučinku třetím stranám (nadřízený, HR).