Teambuilding 

Vyzkoušejte formu teambuildingu, která přinese vašemu týmu reálnou změnu.

Kombinace naší týmové diagnostiky Team Compass a týmového workshopu efektivně řeší problémy v týmu a zlepšuje týmovou spolupráci a komunikaci.

Řešíme reálné problémy týmu

V rámci teambuildingu pracujeme vždy s reálnými a aktuálními tématy, kterými tým opravdu žije. Bavíme se o reálných situacích a řešíme skutečné týmové problémy.

Obsah teambuildingu si určuje samotný tým

Naše workshopy mají pevnou a dlouholetou zkušeností prověřenou strukturu, která umožňuje dosáhnout efektivních výsledků v krátkém čase.  Je to však vždy tým, který v rámci dané struktury rozhoduje, kterým týmovým tématům dá prioritu a bude je v rámci  teambuildingu řešit.

Vytváříme bezpečný prostor pro komunikaci

Efektivní teambuilding nemá vypadat jako psychoterapeutická skupina, ani jako nevázaný večírek či výběrové řízení do speciálních jednotek.
Víme, že otevřená komunikace a tvorba kreativních řešení vyžadují bezpečný prostor. Proto není naším záměrem nikoho dostávat uměle do zóny stresu.
Podporujeme pozitivní a na řešení zaměřenou komunikaci mezi členy týmu.
Na začátku team buildingu vždy s členy týmu uzavíráme dohody, které nám pomáhají vymezit konstruktivní a pozitivní rámec a vytvářet bezpečné prostředí.

Podporujeme týmové dohody 

O efektivitě a užitečnosti team buildingu nerozhoduje pouze jeho obsah, ale také, co se stane v týmu potom. Proto podporujeme týmy, aby výstupem team buildingu byl vždy akční plán a týmová dohoda o jeho realizaci.

Pomáháme implementovat dohodnuté změny

Součástí nabídky našeho balíčku team buildingu je pokračovací 90 minutový týmový workshop, ve kterém tým v cca měsíčním a až dvouměsíčním odstupu zhodnotí, nakolik se podařilo naplnit akční kroky, jaké byly jejich přínosy a případně naplánuje další akce. Naplánování a realizování  následné schůzky výrazně zvyšuje šanci na implementaci dohodnutých změn.
Na team building je možné také navázat pravidelným týmovým koučinkem.

Jak probíhá teambuilding?

Team Compass Teambuilding se skládá z týmové diagnostiky, týmového workshopu s našimi kouči o rozsahu cca 4-6 h a volitelného pokračovacího workshopu o rozsahu  90 minut.

Orientace

Naše týmová diagnostika Team Compass je prvním krokem, který vám pomůže v orientaci, jaké jsou silné stránky a bariéry výkonu týmu. Před teambuildingem každý člen týmu vyplní krátký on-line dotazník, na jehož základě připravíme týmovou zprávu  Team Compass Report

Komunikace

Na začátku workshopu budou členové seznámeni s výsledky týmové diagnostiky. Společně prodiskutují a odsouhlasí klíčové týmové priority, na kterých chtějí jako tým do budoucna pracovat. Následně budou vybrány priority, které bude tým řešit přímo rámci workshopu.

Akce

Pro řešení rozvojových priorit v týmu používáme koučovací rámec známý jako GROW. Společně s týmem definujeme požadovaný stav, prozkoumáme současnou situaci, probereme možnosti a překážky a navrhneme optimální akce. Výstupem workshopu je týmem odsouhlasený akční plán zaměřený na zlepšení fungování týmu.

Vyhodnocení

V odstupu 4 až 8 týdnů naplánujeme a realizujeme krátký týmový workshop, jehož tématem bude zhodnocení dosavadního postupu a  dohoda o dalších krocích.

Organizace teambuildingu

Časová náročnost pro váš tým

Vyplnění dotazníku týmové diagnostiky Team Compass zabere každému členu týmu cca 10 minut.

Týmový workshop naplánujeme dle vašich požadavků na 4 až 6 h včetně přestávek.

Volitelný pokračovací workshop zabere 90  až 120 minut.

Termín pro teambuilding

Vzhledem k našemu vytížení je optimální se dohodnout nejméně měsíc předem.

Místo pro teambuilding

Přijedeme za vámi do sídla vaší firmy nebo pokud chcete mít náš workshop jako součást dalších týmových aktivit,  v rámci vícedenního teambuildingu,přijedeme za vámi kamkoli po celé ČR.

 

 

Chcete více informací nebo si objednat teambuilding ?