Týmová diagnostika Team Compass

Je týmová on-line diagnostika, která vám na základě hodnocení od všech členů týmů poskytne informace, jaké jsou silné stránky a rozvojové priority týmu a Identifikuje bariéry, které vám stojí v cestě stát se vysoce výkonným týmem.

24 otázek vám zabere maximálně 5 minut na vyplnění. Dotazník měří 3 klíčové oblasti výkonnosti týmu. 6 škál vám pomůže identifikovat problematická místa týmu. Dotazník je k dispozici v české a anglické verzi.

Team Compass dotazník mapuje tři klíčové oblasti výkonnosti týmu:

Energie

Pozitivní emoce jsou důležité pro udržení dlouhodobé motivace v týmu. Oblast energie ovlivňuje, jak se cítí jednotliví členové týmu, jaká v týmu panuje atmosféra a jaká je ochota podporovat jeden druhého.

Výkon

Každý tým potřebuje směr, vizi a poslání, tedy vyjádření smyslu a v návaznosti na tento směr je nutné, aby tým sledoval konkrétní cíle, které jsou pravidelně vyhodnocovány a za které cítí všichni členové týmu zodpovědnost.

Učení

Otevřenost ke změně, schopnost neustálých inovací v tom co tým dělá, a zlepšování kvality spolupráce jsou klíčové faktory pro dlouhou životnost týmu.

Všechny tři klíčové oblasti výkonnosti týmu jsou propojeny a vzájemně se ovlivňují. Pokud dojde ke změně v jedné oblasti, pak se to velmi rychle projeví i ve změně ostatních dvou.

Každá oblast má dvě škály.

V oblasti Energie jsou to Důvěra a Radost.

 v oblasti Výkonu jde to Směřování a Orientace na výsledek,.

v oblasti Učení se zaměřujeme na Otevřenost ke změně a na Zlepšování spolupráce.

Dotazník Team Compass je pro jednotlivce zdarma.  Na základě vašeho individuálního pohledu na tým získáte rychlou představu, na kolik váš tým využívá svůj potenciál. Připravili jsme také týmovou typologii, která vám pomůže v rychlé orientaci, na jakou oblast se váš tým má zaměřit, pokud se bude chtít zlepšit.

Pokud chcete pracovat se svým týmem na jeho rozvoji, doporučujeme objednat Team Compass Report, detailní týmovou zprávu založenu na hodnocení od všech členů týmu. Po vyplnění Vám vypracujeme podrobnou týmovou zprávu a navrhneme další postup.

Co naleznete v týmové zprávě Team Compass Report

Celkové výsledky týmu ve třech oblastech výkonnosti týmu a šesti škálách.

Porovnání vašich výsledků s ostatními hodnocenými týmy v České republice.

Detailní výsledky hodnocení všech 24 otázek ve vašem týmu a rozptyl odpovědí jednotlivých členů týmu.

Rozdíly v celkovém hodnocení mezi jednotlivými členy týmu.

Díky doplňujícím otevřeným otázkám se dozvíte, co si členové vašeho týmu myslí o silných a slabých stránkách vašeho týmu a  co by v týmu rádi  změnili

Zpráva dále obsahuje podrobný popis škál a doporučení k rozvoji týmu.