Typologie týmů

Na základě výstupů z dotazníku Team Compass  jsme vytvořili jednoduchou typologii, která naznačuje, jak si aktuálně daný tým stojí a nabízí základní strategie pro zlepšení.  Naše typologie pracuje s kombinací oblastí výkonnosti týmu Energie, Výkon, Učení (EVU). Jednička znamená, že tým dosahuje v dané oblasti na 10 stupňové škále skóre vyšší, než 7.  Jednotlivé typy pak označují extrémní pozice, kdy uvažujeme, že zbývající hodnoty jsou 0. Protože taková situace nemůže v praxi nastat, je třeba výsledek vnímat spíše jako “máme tendenci být více……”.

Kámoši

Nejspíš máte bezva partu, ale může vám hrozit její rozpuštění nebo rozpad, protože se zdá, že nemáte jasné, společné cíle, nebo kolísáte při jejich plnění. Toto se obvykle stává týmům, které považují za hlavní prioritu své existence výborné vztahy. Také je pravděpodobné, že investujete jako tým málo energie do zvyšování efektivity spolupráce či zkoušení nových věcí a postupů. To může vést ke stagnaci a k tomu, že nebudete konkurenceschopní. EVU (1,0,0).

 • Energie 100% 100%
 • Výkon 0% 0%
 • Učení 0% 0%

Roboti

Daří se vám plnit i náročné cíle, ale pravděpodobně se cítíte bez energie a také můžete mít pocit (a nejen pocit), že se nikam neposouváte jako jednotlivci i jako tým. Trvalý tlak na výsledky, bez prostoru pro budování vztahů, sebereflexi a rozvoj může vést až k vyhoření. EVU (0,1,0).

 • Energie 0% 0%
 • Výkon 100% 100%
 • Učení 0% 0%

Experti

Jste velmi tvořiví. Určitě vás baví zlepšovat a vyvíjet nové postupy, využívat moderní nástroje a sledujete novinky v oboru. Samotný obor je vám vším. Pravděpodobně se ale neshodnete s dalšími členy týmu a tak si každý trochu dělá co chce, i když vysoce kvalitně a odborně.Může vám hrozit rozpuštění, protože kolísáte při plnění stanovených cílů (dokonce je možné, že žádné společné cíle nemáte), případně hrozí rozpad “zevnitř”, protože necítíte vzájemnou podporu a týmového ducha. EVU (0,0,1).

 • Energie 0% 0%
 • Výkon 0% 0%
 • Učení 100% 100%

Údržbáři

Jste zcela jistě oporou pro svou firmu, protože dodáváte přesně to co se po vás požaduje. Práce vás asi baví a těšíte se do práce. Pozor jen na hrozbu stagnace. Pravděpodobně investujete málo energie do zlepšování toho co děláte i toho jak lépe spolupracovat. Může se stát, že vás brzy někdo předběhne. EVU (1,1,0).

 • Energie 100% 100%
 • Výkon 100% 100%
 • Učení 0% 0%

Badatelé

To co děláte je pravděpodobně pro vás velmi důležité a máte štěstí, že se v tom shodnete s ostatními členy týmu. Jste nadšenci do inovací a zlepšování. Je ale možné, že vám uniká zaměření na cíl. Dokonce je možné, že žádné společné cíle nemáte, a že tím snižujete přínos vašeho týmu pro vaši firmu. Myslete na to, že firma potřebuje prodávat a vydělávat peníze, aby je zpětně mohla investovat do inovací. Pokud tomu tak nebude, může se stát, že váš tým nebude mít prostředky na výplaty a zanikne. EVU (1,0,1).

 • Energie 100% 100%
 • Výkon 0% 0%
 • Učení 100% 100%

Asketové

 Makáte naplno a je pravděpodobné, že byla období, kdy jste byli hrdí na to co děláte. Kontinuálně se zlepšujete a tím přispíváte k plnění ještě náročnějších cílů. Možná se ale začínáte cítit vyčerpaní a bez energie, protože nemáte čas a prostor na její doplňování a vzájemnou podporu. Pozor na to, protože to může rychle ovlivnit jak kvalitu a kvantitu výsledků, které dodáváte, tak i chuť k dalšímu rozvoji a v konečném důsledku vést k vyhoření. EVU (0,1,1).

 • Energie 0% 0%
 • Výkon 100% 100%
 • Učení 100% 100%

Profíci

 Jste kandidáti na vysoce výkonný tým, pokud jím již nejste. Je vidět, že umíte vyvažovat tři klíčové parametry výkonnosti týmu a to jak orientaci na výsledky, tak na to, aby byl váš tým zdrojem energie a příkladem ve zlepšování toho co děláte i toho jak efektivně spolupracovat. Blahopřejeme! EVU (1,1,1).

 • Energie 100% 100%
 • Výkon 100% 100%
 • Učení 100% 100%

Amatéři

Pokud máte ambice stát se výkonným týmem, nebo dokonce vysoce výkonným týmem, tak se budete muset zaměřit na všechny tři klíčové parametry výkonnosti. Jak na orientaci na výsledky, tak na to, aby byl váš tým zdrojem energie a příkladem ve zlepšování toho co děláte i toho jak efektivněji spolupracovat. EVU (0,0,0).

 • Energie 0% 0%
 • Výkon 0% 0%
 • Učení 0% 0%

Na tuto typologii doporučujeme pohled přes situační rámec, celkový kontext organizace a ambice daného týmu. Doporučujeme tedy spíše pohlížet na daný typ jako na aktuální nastavení nebo aktuální mód fungování daného týmu. Nelze tedy konstatovat, že nějaký typ týmu je správný a nějaký špatný. Identifikace aktuálního nastavení týmu je spíše inspirací k položení několika otázek:

 • Odpovídá daný typ aktuální situaci, ve které se nacházíme?
 • Je v souladu se strategií celé organizace?
 • Je tento typ výsledkem vědomého rozhodnutí?
 • Jsou členové týmu ve shodě, nebo část týmu pracuje s jiným nastavením?
 • Odpovídá daný typ naší dlouhodobé ambici?

 

Zajímá vás, jak je na tom váš tým? Vyzkoušejte si Team Compass nebo si rovnou objednejte podrobnou týmovou zprávu.