Týmový koučink

Týmový koučink pomáhá týmům rozvíjet potenciál a dosahovat špičkových výsledků.

Rolí týmového kouče je facilitovat, podporovat a strukturovat komunikaci mezi členy týmu.

Jak probíhá týmový koučink

Týmový koučink vnímáme jako velice efektivní nástroj rozvoje a zvyšování efektivity pracovních týmů. Protože jde o zároveň o významný zásah do týmové dynamiky, věnujeme maximální pozornost přípravné fázi před zahájením vlastního procesu týmového koučinku.

Na začátku každého procesu týmového koučování je konzultace s potenciálním zadavatelem, obvykle vedoucím týmu, při které si společně vyjasníme, jaké jsou výchozí podmínky a očekávání a jaké jsou očekávané výstupy z týmového koučinku. Pokud se po této konzultaci společně dohodneme, že týmový koučink je nejvhodnější intervencí, připravíme konkrétní nabídku, ve které definuje optimální formát celého projektu.

Obvykle týmový koučink probíhá jako půldenní opakovaná setkání s frekvencí dvou až šesti týdnů. Na každém setkání společně s týmem definujeme dílčí cíle a vyhodnocujeme, jaké měly výstupy z předchozího koučinku reálné dopady na spolupráci a výkonnost týmu.

Formát týmového koučinku je také vhodný způsob, jak dál pracovat s výsledky týmové diagnostiky Team Compass.

Kdy je čas pro týmový koučink

Pokud dáváme dohromady nový tým a potřebujeme rychle akcelerovat na plný výkon.
Nové a nově vznikající týmy mohou pomocí koučování rychleji a bez turbulencí překonat raná stádia existence týmu a rychleji přejít do fáze plné synergie a výkonnosti.
Pokud nám to v týmu skřípe a chceme s tím něco udělat.
Týmový kouč může facilitovat a podpořit komunikaci v týmu, které společně definuje své výkonností bariéry a navrhuje řešení pro jejich překonání.
Pokud nám to společně funguje, ale potřebujeme nový impuls.
Efektivní týmy mohou díky týmovému koučinku přejít na novou úroveň spolupráce a využít plně svého týmového potenciálu.
Pokud tento problém potřebujeme vyřešit opravdu dobře.
Kreativní a řešitelské týmy mohou využít podporu kouče pro facilitaci řešení konkrétně definovaných úkolů.

Týmový koučink přináší

  • Zlepšení týmové atmosféry.
  • Zlepšení komunikace mezi členy týmu.
  • Vyjasnění týmové vize, týmových rolí a týmových pravidel.
  • Zvýšení vzájemné důvěry mezi členy týmu.
  • Uvolnění potenciálu týmu.
  • Odstranění bariér a zvýšení efektivnosti a synergie týmu.