Rozvoj týmových kompetencí

Základním klíčem k vysoce výkonnému týmu je schopnost všech jeho členů spolupracovat.

Jde o komplex dovedností, které se lze naučit a rozvíjet.

Naše workshopy Vám pomohou dosáhnout špičkové úrovně týmové spolupráce.


Inner Game of High Performance Teams Workshop

Workshop byl vyvinut Timothy Gallweyem a Valerim Pascottem a Michal Ondráček je držitelem exkluzivní licence pro Česko a Slovensko.

Základním klíčem k úspěchu High Performance Týmu není manažer, ale schopnost každého člena týmu dobře vést především sám sebe a být připraven k převzetí situačního vedení (vede ten kdo má jasno a ne ten kdo má formální pozici).
Proto workshop poskytuje účastníkům možnosti, čas a bezpečné prostředí podívat se hlouběji na sebe sama při vedení týmu a také jak být opravdu efektivním členem týmu, pokud aktuálně nevede tým. Otevírá prostor vyzkoušet si nové typy chování vedoucí k lepším výsledkům.
Struktura a metodologie workshopu Vám poskytne mnoho příležitostí plnit společné úkoly ve skupině, kde nevládne žádná autorita z titulu pozice a k jejich řešení nejsou třeba expertní znalosti. Právě bez těchto „berliček” lze objevit opravdovou podstatu leadershipu.
Pokud budujete samoorganizované týmy v rámci agilních metodik, tento workshop Vám může velmi pomoci při změně myšlení členů týmu.

Více informací ZDE.