Cesta reálné a měřitelné změny

V době, kdy se velká část komunikace přesouvá do on-line prostředí, a pracovní vztahy se zplošťují na jedničky a nuly, nemizí důležitost schopnosti týmové spolupráce a identifikace s týmem a jeho hodnotami.

Obojí přináší dlouhodobý efekt v podobě vyšší vzájemné podpory, schopnosti týmové kreativity a interakce a vyšší odolnosti týmu v krizových situacích.

Proto jsme pro rozvoj těchto vlastností připravili TEAMSTREAM – nový program rozvoje týmů.

Teamstream je pro:

  • Aktivní týmy požadující reálné a měřitelné zlepšení spolupráce.
  • Týmy rozptýlené po celém světě, i pracující na jednom pracovišti.
  • Manažery, kteří proces změny podporují a jsou připraveni do něj investovat svůj i týmový čas.
  • Členy týmu, kteří jsou otevřeni v popisu silných i slabých stránek spolupráce.
  • Organizace, které podporují zlepšování týmové spolupráce.

V rámci programu mapujeme a rozvíjíme klíčové oblasti výkonnosti týmu:

Energie

Pozitivní emoce jsou důležité pro udržení dlouhodobé motivace v týmu. Oblast energie ovlivňuje, jak se cítí jednotliví členové týmu, jaká v týmu panuje atmosféra a jaká je ochota podporovat jeden druhého.

Výkon

Každý tým potřebuje směr, vizi a poslání, tedy vyjádření smyslu. A v návaznosti na tento směr je nutné, aby tým sledoval konkrétní cíle, které jsou pravidelně vyhodnocovány a za které cítí všichni členové týmu zodpovědnost.

Učení

Otevřenost ke změně, schopnost neustálých inovací v tom, co tým dělá, a zlepšování kvality spolupráce jsou klíčové faktory pro dlouhou životnost týmu.

Jak Teamstream probíhá:

  •  Probíhá ONLINE nebo prezenčně.
  • Formou tří půldenních workshopů v odstupu dvou až čtyř týdnů (prostor pro implementaci dohodnutých změn).
  • S využitím týmové diagnostiky Team Compass pro vstupní i výstupní měření efektivity spolupráce.
  • V rámci workshopů využíváme týmový koučink a specifické týmové aktivity, které podporují zamýšlenou změnu a jsou realizovatelné i v online formě

 

Pokud Vás tento produkt zaujal a chcete vědět více, ozvěte se nám.

Těší se na vás tým tvůrců a realizátorů Michal Ondráček a Petr Pražák za Team Compass

a Pavel Janoušek za Centrum zkušenostního učení.

Chcete více informací ?